Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Doktoranci

Szanowni Państwo,

spotykamy się 06.10 godz. 19:00

Do zobaczenia

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl