Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Dydaktyka

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

Wtorek: 19:15-20:00

Środa: 16:00-16:45

 

Terminy egzaminów i dyżurów w sesji zasadniczej:

 

20.06 godz. 18:00 egzamin z przedmiotu: Społeczeństwo obywatelskie, populizm, media

20.06 godz. 18:45 egzamin z przedmiotu: Media reklama konsumpcja

20.06 godz. 19:30 dyżur

27.06 godz. 19:00 dyżur

 

Terminy egzaminów i dyżurów w sesji poprawkowej:

 

07.09 godz. 19:00 egzamin poprawkowy z przedmiotu: Społeczeństwo obywatelskie, populizm, media

07.09 godz. 19:45 dyżur

14.09 godz. 19:00 egzamin poprawkowy z przedmiotu: Media reklama konsumpcja

14.09 godz. 19:45 dyżur

 

 

 

 

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl