Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Dyżury/Dydaktyka

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

 

Terminy dyżurów w sesji zimowej 2017/2018

WTOREK 15:15-16:00

ŚRODA 17:00-17:45

 

 

 

 

 

 

 

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl