Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Konsultacje

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

W dniu 12.12 odwołuję dyżur z powodów rodzinnych. Przepraszam za utrudnienia.

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl