Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uj

O mnie

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia.
Świata, w którym wszystko jest możliwe.
Ponieważ wówczas najbardziej możliwe staje się zło.

Ryszard Kapuściński

prof. UJ dr hab. Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media.

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: media.uj.edu.pl/magdalena-szpunar Kierownik Zakładu Nowych Mediów IDMiKS UJ.

Autorka ponad 150 publikacji naukowych, m.in. monografii: "Kultura algorytmów" (2019), "(Nie)potrzebna wrażliwość" (2018), "Imperializm kulturowy internetu" (2017), "Kultura cyfrowego narcyzmu" (2016), "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego" (2012), "Społeczne konteksty nowych mediów" (2011), "W stronę nowych mediów" (2010) oraz "Internet w procesie realizacji badań" (2010).

Cytowania według Google Scholar

Recenzentka w ośmiu postępowaniach habilitacyjnych oraz dziewięciu przewodach doktorskich. Stała recenzentka kilkudziesięciu czasopism naukowych.

Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową przez JM Rektora AGH (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), JM Rektora UJ (2018, 2019, 2020). Autorka ekspertyz dotyczących rynku mediów w Europie dla Biura Analiz Sejmowych. Prowadziła szkolenia dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autorka 20 recenzji wydawniczych, recenzentka w konkursie na najlepszy doktorat z zakresu nauk o mediach organizowanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Trzykrotna laureatka konkursu kwartalnika "Kultura Współczesna" na numer tematyczny czasopisma.

Kontakt pod adresem: magdalena_sz@wp.pl

Zapraszam na mój kanał na YouTube

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i współpracy

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl