Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uś

O mnie

zdjęcie profilowe Magdalena Szpunar

Położyć się na łące
i chłonąć oddechy wiosennych traw
wejść skórą w soczystą darń
i być zielonością

Brać lekcje życia
od lotnych dmuchawców
nieprzywiązanych do miejsc i rzeczy

Brać lekcje życia
od pajęczej sieci
pogodzonej ze swą kruchością

Brać lekcje od wiosennej rosy
co wie że jest tylko mgnieniem

Jesteś przechodniem
nie przyzwyczajaj się
jesteś tu tylko na chwilę

Magdalena Szpunar


prof. UŚ dr hab. Magdalena Szpunar

Profesorka Uniwersytetu Śląskiego, doktora habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii.

Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Socjologii.

Autorka ponad 180 publikacji naukowych, m.in. monografii: "Kultura algorytmów" (2019), "(Nie)potrzebna wrażliwość" (2018), "Imperializm kulturowy internetu" (2017), "Kultura cyfrowego narcyzmu" (2016), "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego" (2012), "Społeczne konteksty nowych mediów" (2011), "W stronę nowych mediów" (2010) oraz "Internet w procesie realizacji badań" (2010). Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową.

Cytowania według Google Scholar

Recenzentka w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa, jedenastu postępowaniach habilitacyjnych oraz czternastu przewodach doktorskich. Wypromowała trzech doktorów.

Ekspertka Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie im. Bekkera.

Autorka ekspertyz dotyczących rynku mediów w Europie dla Biura Analiz Sejmowych. Członkini komisji ewaluacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk socjologicznych. Prowadziła szkolenia dla Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska.

Trzykrotna laureatka konkursu kwartalnika „Kultura Współczesna” (Narodowe Centrum Kultury) na najlepszy numer tematyczny czasopisma. Trzykrotna laureatka konkursu "Nauka przeciw fałszerstwom" Fundacji Ubi societas, ibi ius. Recenzowała dla kilkudziesięciu czasopism naukowych, a także w konkursie na najlepszy doktorat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) oraz na najlepszą pracę magisterską "Diamenty AGH". W wolnym czasie pisze wiersze. Laureatka kilku konkursów poetyckich.

Kontakt pod adresem: magdalena_sz@wp.pl lub magdalena.szpunar@us.edu.pl

Zapraszam na mój kanał na YouTube

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i współpracy

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl