Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uś

Książki

M. Szpunar "Kultura algorytmów", Kraków, IDMIKS UJ, 2019.

przeczytaj: pobierz książkę

M. Szpunar "(Nie)potrzebna wrażliwość", Kraków, IDMiKS UJ, 2018.

przeczytaj: pobierz książkę

 

M. Szpunar "Imperializm kulturowy internetu", Kraków, IDMiKS UJ, 2017.

przeczytaj: pobierz książkę

---------------

M. Szpunar "Kultura cyfrowego narcyzmu", Kraków, Wydawnictwa AGH, 2016.

przeczytaj: pobierz książkę

---------------------------

M. Szpunar "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego", Warszawa, IFiS PAN, 2012. 

przeczytaj: pobierz książkę

nowe-stare medium

-------------------

M. Szpunar "Społeczne konteksty nowych mediów", Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.

 

M. Szpunar "Internet w procesie realizacji badań", Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010.

 

M. Szpunar "W stronę nowych mediów", Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010.

 

M. Szpunar (red.) "Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe", Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.

 

M. Szpunar (red.) "Media - między władzą a społeczeństwem", Rzeszów, WSIiZ, 2007.

 

 

M. Szpunar (red.) "Media a polityka", Rzeszów, WSIiZ, 2007.

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl