Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uj

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia.
Świata, w którym wszystko jest możliwe.
Ponieważ wówczas najbardziej możliwe staje się zło.

Ryszard Kapuściński

prof. UJ dr hab. Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media.

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: media.uj.edu.pl/magdalena-szpunar Kierownik Zakładu Nowych Mediów IDMiKS UJ.

Autorka ponad 150 publikacji naukowych, m.in. monografii: "Kultura algorytmów" (2019), "(Nie)potrzebna wrażliwość" (2018), "Imperializm kulturowy internetu" (2017), "Kultura cyfrowego narcyzmu" (2016), "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego" (2012), "Społeczne konteksty nowych mediów" (2011), "W stronę nowych mediów" (2010) oraz "Internet w procesie realizacji badań" (2010).

Cytowania według Google Scholar

Recenzentka w ośmiu postępowaniach habilitacyjnych oraz dziewięciu przewodach doktorskich.

Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową przez JM Rektora AGH oraz JM Rektora UJ. Autorka ekspertyz dotyczących rynku mediów w Europie dla Biura Analiz Sejmowych. Prowadziła szkolenia dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt pod adresem: magdalena_sz@wp.pl

Zapraszam na mój kanał na YouTube

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i współpracy

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl