Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uj

Myślenie nie musi tworzyć systemu,
nie musi szukać jedności ani w wiedzy,
ani w swych przełożeniach na działanie (...)
Myślenie może być otwarte,
może być zachętą do tego więcej.
Myśleć więcej to znaczy nie stawiać barier,
mieć śmiałość sięgania nawet do niemożliwego (…)
Cóż z tego, że nieraz to dlaczego pozostaje bez odpowiedzi.
Z racji tego nie należy go jeszcze odrzucać ani uznawać za bezsensowne

Barbara Skarga

prof. UJ dr hab. Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii.

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: media.uj.edu.pl/magdalena-szpunar Kierownik Zakładu Nowych Mediów IDMiKS UJ.

Autorka ponad 160 publikacji naukowych, m.in. monografii: "Kultura algorytmów" (2019), "(Nie)potrzebna wrażliwość" (2018), "Imperializm kulturowy internetu" (2017), "Kultura cyfrowego narcyzmu" (2016), "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego" (2012), "Społeczne konteksty nowych mediów" (2011), "W stronę nowych mediów" (2010) oraz "Internet w procesie realizacji badań" (2010).

Cytowania według Google Scholar

Recenzentka w ośmiu postępowaniach habilitacyjnych oraz dziewięciu przewodach doktorskich.

Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową przez JM Rektora AGH oraz JM Rektora UJ.

Ekspertka Słowackiej Agencji Badań i Rozwoju (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie im. Bekkera.

Autorka ekspertyz dotyczących rynku mediów w Europie dla Biura Analiz Sejmowych. Prowadziła szkolenia dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Trzykrotna laureatka konkursu kwartalnika „Kultura Współczesna” (Narodowe Centrum Kultury) na najlepszy numer tematyczny czasopisma. Trzykrotna laureatka konkursu "Nauka przeciw fałszerstwom" Fundacji Ubi societas, ibi ius. Recenzowała dla kilkudziesięciu czasopism naukowych, a także w konkursie na najlepszy doktorat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) oraz na najlepszą pracę magisterską "Diamenty AGH".

Kontakt pod adresem: magdalena_sz@wp.pl

Zapraszam na mój kanał na YouTube

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i współpracy

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl