Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uj

Dydaktyka

Wykłady online

Kwantyfikacja

Hiperlękowa rzeczywistość

Wykład dotyczący lęku w rzeczywistości społecznej.

Wrażliwość

Wykład dotyczący wrażliwości.

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl