Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uj

Konsultacje

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

 

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl